المركز الجغرافي الملكي الأردني

UN-GGIM Lectures

       1-     communication OTC

       2-     communication

       3-     CSB_UNGGIM

       4-     final regional center2014

       5-     Geographic Information Systems and Statistics

       6-     GGIM_Mission_and_functions

       7-     GGIM_Work_programme

       8-      palastine Presentaion

       9-       palastine2

       10-      Qatar – CGIS

       11-      RJGC 4 Feb 2014

       12-      SDI implementation in the Kingdom of Bahrain

       13-      UN-GGIM  (Jordan Meeting) IRAQ

       14-      UN-GGIM detailed presentation )presentation 2)

       15-      UN-GGIM Europe overview )Steven Ramage)

       16-      UN-GGIM opening presentaton (presentatation 1) ESCWA

       17-      UN-GGIM-AP(GGIM-Arabs)

       18-      UN-GGIM-Arabs-NGII-Experiences